Skip survey header

Persontypetest

Indledning

Typeafklaring

Denne persontypetest kan give dig en værdifuld indsigt omkring dig selv og andre. Det har overordentlig stor betydning, når du fx skal søge det job, der bedst passer til dig, og når du skal til jobsamtale. Du får endvidere mulighed for at gøre dine arbejdsrelationer mere produktive og fornøjelige, da du får et værktøj til hurtigt at kunne genkende de forskellige personlighedstyper blandt dem, du omgås.

Er det en test?

Det er ikke nogen test, det er mere en slags type-dekoder, så der er ingen rigtige eller forkerte svar. Det er dig, der afgør, hvad der passer bedst på dig. Det er derfor i højere grad en typeindikator frem for en egentlig personlighedstest. Din besvarelse kan være med til at give dig indsigt i din måde at indsamle informationer på, træffe beslutninger på samt indsigt i, hvordan du bruger dette i samspil med andre personer. Derved kan du også blive mere klar over dine egne styrker og ressourcer.

Persontypetesten er lavet efter MBTI standarden.

Tidsforbrug

Persontypetesten tilpasser sig de svar der gives, og stiller kun spørgsmål indtil den kan identificere persontypen. Så tidsforbruget er variabelt afhængig af hvor tydelig en persontypeprofil man har. Det vil typisk tage 5-10 minutter.